Global Network

Global Network

Head Office
3-16, Minamiyakata, Sakae-cho, Toyoake, Aichi 470-1194
+81-(0)562-97-2111
Shimane Plant
271-13, Yamagata, Kisuki-cho, Unnan, Shimane 699-1393
+81-(0)854-42-1311

Group Company in Japan When you click the company name, the site will be displayed in a separate window.

HOSHIZAKI SALES
Oosaki garden tower 21F, 1-1-1, Nishishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0033
+81-(0)3-6275-3210
HOSHIZAKI HOKKAIDO
4-1-8, Kikusui-1jyo Shiroishi-ku, Sapporo, Hokkaido 003-0801
+81-(0)11-841-4433
HOSHIZAKI TOHOKU
2-38, Syowa-cho, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 981-0913
+81-(0)22-728-9511
HOSHIZAKI KITAKANTO
3-36, Miyahara-cho, Kita-ku, Saitama, Saitama 331-0812
+81-(0)48-660-2311
HOSHIZAKI KANTO
4-37-33, Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0001
+81-(0)3-3943-6201
HOSHIZAKI TOKYO
Oosaki garden tower 21F, 1-1-1, Nishishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0033
+81-(0)3-6275-3201
HOSHIZAKI SHONAN
2-2-5, Sakuragi-cho, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa 231-0062
+81-(0)45-650-6121
HOSHIZAKI HOKUSHINETSU
2-26, Matsushima, Kanazawa, Ishikawa 920-0364
+81-(0)76-240-2266
HOSHIZAKI TOKAI
5-21-3, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 450-0002
+81-(0)52-563-5581
HOSHIZAKI KEIHAN
2-2-12, Uchihonmachi, Cyuou-ku, Osaka, Osaka 540-0026
+81-(0)6-6762-5351
HOSHIZAKI HANSHIN
3-1-34, Kigawahigashi, Yodogawa-ku, Osaka, Osaka 532-0012
+81-(0)6-6886-5691
HOSHIZAKI CHUGOKU
1-13, Dobashi-cho, Naka-ku, Hiroshima, Hiroshima 730-0854
+81-(0)82-293-9451
HOSHIZAKI SHIKOKU
3-3, Konya-cho, Takamatsu, Kagawa 760-0027
+81-(0)87-811-5610
HOSHIZAKI KITAKYU
3-18-9, Hakataekiminami, Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka 812-0016
+81-(0)92-471-7396
HOSHIZAKI NANKYU
4-41-11, Shimoarata, Kagoshima, Kagoshima 890-0056
+81-(0)99-813-0007
HOSHIZAKI OKINAWA
3-3-13, Tomari, Naha, Okinawa 900-0012
+81-(0)98-861-1240
NESTOR CORP.
4-1, Ooshimizu, Kitasaki-cho, Oobu, Aichi 474-0001
+81-(0)562-46-8400
SANSEI ELECTRIC CO., LTD.
425-2, Higashihinobori, Kisuki-cho, Unnan, Shimane 699-1323
+81-(0)854-42-0116
NAOMI
1-2-83, Onoharahigashi, Minou-city, Oosaka 562-0031
+81-(0)72-730-2703